Koflocken på Ängsbacken!

Vi har en mindre dikobesättning som har utvecklats successivt sedan vi flyttade till Ängsbacken 2008, då vi köpte tre korsningskvigor födda på gården. De växte upp och har sedan kalvat ett antal gånger. Besättningen består av ca 10-15 kor & kvigor som kalvar årligen. Vår kalvningsperiod startar tidigast i mitten av mars varje år för vi vill inte ha kalvarna för tidigt så det blir en lång "stallperiod" när de är små.

Vi har alltså korsningskor med mjölkras i botten och köttinslag som vi har tjur till för att få kalvar varje vår. Korna bor på lösdrift i samma hall som våra hästar. När kalvarna avvänjs på senhösten-vintern hamnar de i vår gamla ladugård där även de går lösa i olika grupper. Vi köper köttrastjur från avelsbesättningar för att så gott det går få en tjur som passar både kor och kvigor då vår besättning är liten. Vi har bland annat provat Angus, Simmental, Hereford och nu senast Charolais. Eftersom vi har korsningskor kan vi göra så. Det blir härliga kalvar med olika färger och temperament.

Vi föder upp alla våra djur hela vägen, antingen till slakt eller så till att bli en ny diko. Med diko menas en ko som producerar en kalv om året som hon själv föder upp. Kalven föds och är sedan med sin mamma till den är minst 6 månader gammal.

Ladda ned vår broschyr här.

De djur som går till slakt säljer vi direkt till konsument i form av ”köttlådor”. Vi skickar djuren till ett småskaligt slakteri. Sedan får vi tillbaka köttet styckat, vakuumpackat och uppmärkt med vilken detalj det är och så levererar vi ut det till våra kunder. Vi måste säga att detta kött är bland det bättre som står att finna i Sverige idag. Det är uppfött på ett djurvänligt och bra sätt, mestadels på grovfoder vilket ger ett smakrikt och nyttigt kött och så hängmöras det i 10-12 dagar vilket ger en väldigt fin mörhet.

Välkomna att höra av er om ni är intresserade av att köpa kött av oss. Vi slaktar ett par gånger per år, företrädesvis vår och höst/vinter. Alla som vill är hjärtligt välkomna till gården för att hälsa på djuren och se hur de har det också.