Seminstation 2021

Både gamla och nya stoägare hälsas hjärtligt välkomna 2021. Den lilla stationen med det stora engagemanget och omsorg om både hästar och människor. Vi kan seminera med alla hingstar som är godkända för transportsperma oavsett ras. Det finns även möjlighet att seminera med utlandsstationerade hingstar. Kontakta oss för mer information.

Stona undersöks normalt måndag, onsdag och fredag men vid storhelger och vissa andra tillfällen kan andra dagar bli aktuella.

Ägare till halvblodsston och ston vilka ska semineras med halvblodshingstar ska registrera sina uppgifter och anmäla sitt sto till betäckning elektroniskt på www.sprangrulla.se. Ta med en underskriven kopia på denna anmälan vid första besöket på seminstationen. Ta då också med stoets pass.

Det är viktigt att stoet är i gott skick och har ett bra hull innan hon ska betäckas, då ökar chansen att hon blir dräktig. Det är bra om vinterpälsen är fälld och vi vill att stoet ska vara avmaskat när hon kommer hit om hon ska stallas upp hos oss under semineringsperioden. Har hon föl vid sidan och det har förekommit någon typ av komplikation till förlossningen så som kvarbliven efterbörd el annat tala gärna om det i förväg. Stoet ska självklart vara friskt innan ankomst till seminstationen.

Vi fodrar med hösilage el hö. Saltsten och vatten finns alltid. Havrekross och betfor kan ges vid behov. Ska stoet ha sällskap i hagen måste hon vara barfota bak. Så långt det är möjligt håller vi ston okända för varandra i separata rasthagar.

Välkommen med ditt sto.

Det finns möjlighet till helinackordering året runt. Vi kan ordna fölpassning seminering ... Platsantalet är begränsat, hör av er vid intresse.

Prislista 2021

(moms tillkommer på alla priser)

Stationsavgift svensk hingst: ....................... 2000:-

Stationsavgift utlandsstationerad hingst: ....... 2400:-

Egen hage per dag: ..................................... 100:- (ston utan föl)

Egen hage per dag: ..................................... 128:- (ston med föl)

Uppstallning i box med daglig utevistelse: ...... 148:- (ston utan föl)

Uppstallning i box med daglig utevistelse: ...... 176:- (ston med föl)

Veterinäravgift färsk/transportsperma: ......... 2300:-
(inkluderar gynundersökning för 3 brunster
samt 16- och 30 dagars dräktighetskoll)

Vid intresse för fryssemin kontakta oss för mer info och pris.

Transportkostnader tillkommer.

Kostnader för eventuella behandlingar tillkommer.