Seminstation 2024

Både gamla och nya stoägare hälsas hjärtligt välkomna 2024. Den lilla stationen med det stora engagemanget och omsorg om både hästar och människor. Vi kan seminera med alla hingstar som är godkända för transportsperma oavsett ras. Det finns även möjlighet att seminera med utlandsstationerade hingstar. Kontakta oss för mer information och bokning av plats för ditt sto, via telefon eller mejl.

Stona undersöks normalt måndag, onsdag och fredag men vid storhelger och vissa andra tillfällen kan andra dagar bli aktuella.

Ägare till halvblodsston och ston vilka ska semineras med halvblodshingstar ska registrera sina uppgifter och anmäla sitt sto till betäckning elektroniskt på www.sprangrulla.se. Ta med stoets pass vid första besöket på seminstationen. Nya kunder ska även ta med ett ifyllt seminavtal vilket ni får mejlat från oss när ni bokar in ert/era ston.

Det är viktigt att stoet är i gott skick och har ett bra hull innan hon ska betäckas, då ökar chansen att hon blir dräktig. Det är bra om vinterpälsen är fälld och vi vill att stoet ska vara avmaskat när hon kommer hit om hon ska stallas upp hos oss under semineringsperioden (om inte träckprov visat att hon är helt ren). Har hon föl vid sidan och det har förekommit någon typ av komplikation till förlossningen så som kvarbliven efterbörd el annat tala gärna om det i förväg. Stoet ska självklart vara friskt innan ankomst till seminstationen.

Vi fodrar med hösilage el hö. Saltsten och vatten finns alltid. Individuell kraftfodergiva kan ges vid behov, ägaren tar med eget kraftfoder Ska stoet ha sällskap i hagen måste hon vara barfota bak. Vi har i princip aldrig okända ston tillsammans pga skaderisken.

Välkommen med ditt sto.

Vi har också möjlighet att inackordera dräktiga ston här på gården och sköta om allt under både dräktighet, fölning, ny seminering och avvänjning. Fölen kan sen bo kvar här efter avvänjning i mån av plats också. Kontakta oss för prisuppgift.

Prislista 2024

(moms tillkommer på alla avgifter)

Semin- och stationsavgift färsk transportsperma svensk hingst: ........... 5500:-

Semin- och stationsavgift färsk transportsperma utlandshingst: ............ 5900:-

Semin- och stationsavgift fryst sperma: .............................................. 9000:-

(Avgifterna gäller för 3 brunster samt vid dräktighet ingår 3 dräktighetsundersökningar under säsongen)
Sista semineringsdag är 2024-08-10

Egen hage per dag (Ponny / Islandshäst) sto utan föl : ........................... 120:-

Egen hage per dag (Häst) sto utan föl: ................................................  150:-

Egen hage per dag (Ponny/ Islandshäst) sto med föl: ............................. 150:-

Egen hage per dag (Häst) sto med föl: .................................................. 180:-

Uppstallning i box med daglig utevistelse, Ponny / Island med föl: ........... 180:-

Uppstallning i box med daglig utevistelse, sto utan föl: ........................... 190:-

Uppstallning i box med daglig utevistelse, sto med föl: ............................ 240:-

Transportkostnader tillkommer. Kostnader för eventuella behandlingar tillkommer.